https://mobirise.com/

DESPRE NOI

          Departamentul de Mașini și Acționări Electrice este continuatorul unor catedre cu tradiţie ale Facultăţii de Electrotehnică din Cluj: Catedra de Acționări Electrice și Catedra de Maşini Electrice, care au oferit cercetării şi învăţământului superior tehnic românesc valori recunoscute în ţară şi peste hotare.

          Dintre personalităţile marcante, deschizătoare de drumuri în domeniul învăţământului superior electrotehnic, se remarca Profesorii Karoly Biro, Vasile Iancu, Maria Imecs, Arpad Kelemen si Ioan Adrian Viorel care au condus cele două catedre, de la înființare, până în anii ‘90. 

          Departamentul de Mașini și Acționări Electrice, precum și catedrele precursoare au pregatit, de-a lungul timpului, promoţii de ingineri, cadre didactice universitare şi cercetători valoroşi, absolventi ai unei şcoli de prestigiu, recunoscută pe plan internațional: peste 100 doctor-ingineri, formaţi de către cadrele didactice proprii.

           Departamentul de Mașini si Acționări Electrice coordonează activitatea a trei specializări la învățământul de licență (Electronică de Putere și Acționări Electrice, Electromecanică și Inginerie Economică în domeniul Electric, Electronic şi Energetic) și o specializare la forma de învățământ master (Sisteme şi Structuri Electrice Avansate). In departament își desfășoară activitatea 12 conducători de doctorat, departamentul având o tradiție remarcabilă în domeniul îndrumării activității doctorale.  ADRESA:
  Barițiu 26-28, sala 27
  Cluj-Napoca

  CONTACT:
  Email: secretariat@emd.utcluj.ro
  Phone: +4-0264-401-242
  Fax: +4-0264-401-242